Fars Dili Konular

بررسی تطبیقی ضرب المثل های ترکی سنقر با ضرب المثل های زبان فارسی
آداب حرب مغول درتاریخ جهانگشای جوینی
سینمای ایران
ROMEN DİLİNDE KULLANILAN FARSÇA KELİMELER
SÂİB-İ TEBRİZÎ’NİN ŞİİRLERİNDE GEÇEN “HÂB-I BAHÂR” TAMLAMASI ÜZERİNE
ÂRİF ÇELEBİ’NİN FARSÇA KASİDESİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİSİ
DAKİKÎ-Yİ TUSÎ (Ö. 366/976)
ERKEN DÖNEM FARSÇA MESNEVİLERDE BEZM - IIYRD.
NEF’Î’NİN TUHFETU’L-UŞŞÂK ADLI FARSÇA KASİDESİ
وگرايی درهنر ايران
مأخذ اصلی تمثیل خورندگان پیلبچهدرمثنوی
مسئلة »مضمون« در شعر کودکان و نوجوانان
شاعران فارسیسرای و فارسینويس ارزرومی*
HÂB-I HAYÂL, AYINTABLI HÜSNÜ
EŞREFOĞLU RÛMÎ’NİN GAZELLERİNDE NASİHAT VE NEFİS MUHASEBESİ
BÂBÂ TÂHİR-İ HEMEDÂNÎ DİVANININ MEHDÎ-İ HAMÎDÎ NÜSHASINDA GEÇEN DOBEYTÎLERİ VE TÜRKÇE TERCÜMESİ
HAYRETÎ DİVANINDA GEÇEN “GAM” KELİMELERİNİN TASARIMLARI
NAZÎRÎZÂDE EMÎN’İN ŞEYHÜLİSLÂM FEYZULLAH EFENDİ’YE FARSÇA METHİYELERİ
RÛDEKÎ-Yİ SEMERKANDÎ (Ö. 329/940)
ERKEN DÖNEM FARSÇA MESNEVİLERDE BEZM - IYRD.
KÜÇÜKASYA’DA İSLAMİYET (DER İSLAM IN KLEIN ASIEN)
YAVUZ SULTAN SELİM’İN DÎVÂNINDA OLMAYAN FARSÇA ŞİİRLERİ
YAŞAR KEMAL’İN İNCE MEMED ROMANI İLE SADIK ÇUBEK’İN TENGSİR ADLI ROMANININ KARŞILAŞTIRMASI
توازن موسیقايی غزلهای سعدی
تعلیم وتربیت ازمنظر سعدی
شاعران فارسی سرای وفارسینويس ارزرومی
FARS EDEBİYATINDA METAFİZİK YOLCULUKLAR
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEM’Ü PERVÂNELER VE LÂMİ’Î ÇELEBÎ’NİN ŞEM’Ü PERVÂNE MESNEVİSİ
ŞU’ARÂ HOCASI MÂDER-ZÂD BİR ŞÂİR: ZÂTÎ
PARS DERGİSİ
BAKİ DİVANINDAKİ FARSÇA ŞİİRLER
ALVARLI LÜTFÎ EFENDİ VE FARSÇA ŞİİRLERİ
TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ
بهاریه »بهار« و »عید نوروز« درآیینه شعر فارسي
چند نكته درباب چند بیت از دیوان حافظ
جلوه هاي فرامن )منِ ملكوتي( در مثنوي موالنا
EBUBEKİR EHAVEYN -İ BUHARÎ VE HİDÂYETÜ’L-MÜTEALLİMÎN
DERÎ FARSÇASINDA GAZELİN OLUŞUMU, FELSEFESİ: BU GAZELDEKİ AŞK SÖYLEMİ VE GÜZELLİK UNSURLARININ KAYNAĞI OLARAK HADARÎ VE UZRÎ GAZEL
KLASİK TÜRK EDEBİYATININ KÜLTÜR KAYNAKLARI: ESERLER
ÜLKEMİZDE ŞARKİYATÇILIĞIN ÖZELEŞTİRİSİ
Divan Şiirinde Mitolojik Karakterler
İRAN MİTOLOJİSİ
PERS MİTOLOJİSİ
Pers mitolojisi ve Binbir gece masalları
Pers Mitolojisi Nedir 2
Pers Mitolojisi Nedir
Dünya Mitolojisinden Az Bilinen 21 Tanrı ve Tanrıçayla Devr-i Alem 2
Dünya Mitolojisinden Az Bilinen 21 Tanrı ve Tanrıçayla Devr-i Alem
Kadim Pers Mitolojisi
Mesnevi Hakkında Bilmedikleriniz